Reakcja fenolu z wodą bromową - Doświadczenie 3.7

Powrót do wykazu doświadczeń