Modele przestrzenne

Bryły, cienie, przekroje, animacje

W tej części przedstawiamy modele opracowane za pomocą programu SketchUp™. Jeśli masz w komputerze zainstalowany ten program, możesz skonstruować własny model lub obejrzeć i zmodyfikować gotowe modele. Dla początkujących użytkowników programu SketchUp™ przygotowaliśmy opis i wskazówki co do instalacji. Znajdziesz tu modele różnych znanych brył (np. platońskich, archimedesowych, Keplera-Poinsota), przegląd cieni rzucanych przez wielościany, rozmaitości, animacje i filmy stworzone za pomocą programu SketchUp™.

Wprowadzenie - o modelach, o programie SketchUp, instrukcja, porady

Warunki wykorzystania modeli
Pobranie i wykorzystanie zaproponowanych modeli oznacza, że Użytkownik akceptuje następujące warunki:
1. Udostępnienie modeli wykonanych i edytowalnych za pomocą programu Google SketchUp™ nie oznacza udzielenia przez Oficynę Edukacyjną * Krzysztof Pazdro w jakimkolwiek zakresie dalszej licencji na korzystanie z programu Google SketchUp™. Wspomniane modele udostępniane są wybranym Użytkownikom nieodpłatnie.
2. Oprogramowanie do modelowania SketchUp™ ze strony internetowej Google lub Trimble każdy Użytkownik pobiera sam, zawierając tym samym umowę licencyjną z firmą Google Inc. lub z firmą Trimble na korzystanie z oprogramowania. W pobieraniu i instalacji oprogramowania Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro nie pośredniczy.

Program SketchUp można pobrać bezpłatnie ze strony producenta tutaj

Bryły platońskie

Bryły archimedesowe

Wielościany Keplera-Poinsota

Rozmaite bryły i ich kombinacje

Ostrosłupy

Graniastosłupy

Graniastosłupy skręcone

Bryły obrotowe

Przekroje różnych brył

Cienie