Filmowe wersje doświadczeń z Repetytorium dla przyszłych maturzystów i studentów

Doświadczenie 1
Sporządzanie roztworu siarczanu miedzi i roztworu soli kuchennej.

Doświadczenie 2
Sporządzanie zawiesiny.

Doświadczenie 3
Odzyskiwanie substancji rozpuszczonej przez odparowanie rozpuszczalnika.

Doświadczenie 4
Otrzymywanie amoniaku i badanie jego rozpuszczalności w wodzie.

Doświadczenie 5
Badanie rozpuszczalności azotanu sodu w różnych rozpuszczalnikach.

Doświadczenie 6
Reakcja kwasu solnego z węglanem wapnia.

Doświadczenie 7
Reakcje metali z kwasem solnym.

Doświadczenie 8
Strącanie osadów substancji trudno rozpuszczalnych.

Doświadczenie 9
Rozdzielanie składników kolorowych atramentów.

Doświadczenie 10
Destylacja ropy naftowej.

Doświadczenie 11
Rozdzielanie zawiesiny metodą sączenia.

Doświadczenie 12
Sedymentacja.

Doświadczenie 13
Krystalizacja.

Doświadczenie 14
Hodowanie kryształów.

Doświadczenie 15
Rozkład wody podczas przepływu prądu elektrycznego przez roztwór siarczanu sodu.

Doświadczenie 16
Absorpcja substancji barwnej na węglu aktywnym.

Doświadczenie 17
Właściwości sorbcyjne gleby.

Doświadczenie 18
Mierzenie pH różnych roztworów.

Doświadczenie 19
Reakcja zobojętnienia.

Doświadczenie 20
Budowanie ogniwa chemicznego.

Doświadczenie 21
Badanie przewodnictwa elektrycznego chlorku ołowiu(II) w stanie stałym i stanie ciekłym.