Reakcja aldehydu mrówkowego… (próba Tollensa) – Doświadczenie 3.12

Powrót do wykazu doświadczeń