Reakcja aldehydu mrówkowego z amoniakalnym roztworem tlenku srebra - Doświadczenie 4.2

Powrót do wykazu doświadczeń