Badanie palności mieszaniny metanu i powietrza - Doświadczenie 9.4