Geogebra

Uwaga! Aplety do arkuszy maturalnych dostępne są w zakładce potrenuj z nami

Aplety

Tutaj znajdziesz przykładowe materiały utworzone w GeoGebrze ilustrujące zagadnienia poruszane w wydanych przez Oficynę podręcznikach matematyki dla liceów i techników napisanych przez zespoł Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda. 
GeoGebra daje możliwość matematycznego eksperymentowania i prowadzenia obserwacji, niedostępnych tradycyjnymi metodami. Matematyka staje się łatwiejsza.

Funkcja liniowa
Nierówność pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi i jej interpretacja geometryczna

Funkcja kwadratowa
Nierówność kwadratowa (przypadek, gdy ∆ < 0)
Równania kwadratowe z wartością bezwzględną

Przekształcenia wykresów funkcji
Dyskusja liczby rozwiązań równania z wartością bezwzględną w zależności od wartości parametru

Ciągi
Ciąg arytmetyczny

Trygonometria
Proste równania trygonometryczne

Geometria analityczna
Wzajemne położenie prostej i okregu
Jednokładność w układzie współrzędnych
Symetria punktu względem prostej

Elementy kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa
Reguła mnożenia

Geometria przestrzenna
Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu
Objętość i pole powierzchni całkowitej brył obrotowych
Objętość ostrosłupa trójkątnego prawidłowego
Objętość bryły obrotowej

Elementy analizy matematycznej
Styczna do wykresu funkcji f(x) = a / x