O nas

• Wydawnictwo

Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro istnieje już od 1992 r.! Założył ją Krzysztof M. Pazdro i zarządzał nią do 2013 r. Od 2014 r. Prezesem Zarządu jest Paweł Pazdro, syn Krzysztofa.

Na początku wydawaliśmy podręczniki do przedmiotów ścisłych (chemia, fizyka, matematyka, informatyka), po czym stopniowo, przez kolejne lata, poszerzaliśmy naszą ofertę o tytuły z przedmiotów przyrodniczych i humanistycznych (geografia, historia, język polski, muzyka, plastyka i wiedza o społeczeństwie).

Nasza oferta wydawnicza od lat słynie z pomocy dydaktycznych do chemii, które charakteryzują się najwyższym poziomem merytorycznym. Oficyna wydała ich ponad 90. Autorem lub współautorem większości z nich jest Krzysztof M. Pazdro.

Szczególną uwagę chcielibyśmy zwrócić na serię znakomitych podręczników, zbiorów zadań i materiałów pomocniczych do matematyki licealnej, opracowaną przez doświadczonych autorów – Marcina Kurczaba, Elżbietę Kurczab i Elżbietę Świdę. Wszystkie tytuły cieszą się ogromną renomą w środowisku nauczycielskim, co jest dla nas wielkim wyróżnieniem.

O atrakcyjności naszej oferty świadczy fakt, że obejmuje ona programy nauczania, podręczniki i książki pomocnicze (zeszyty ćwiczeń, zbiory zadań, przykładowe arkusze maturalne), a także materiały pomocnicze dla nauczycieli (poradniki, scenariusze lekcji, kartkówki, sprawdziany…).

• Misja

Chcemy jak najlepiej spełniać oczekiwania współczesnej szkoły. Wydajemy pomoce dydaktyczne najwyższej jakości pod względem językowym, dydaktycznym, merytorycznym i edytorskim. Wiemy, że o edukacyjnym sukcesie decyduje nie tylko otwarty, twórczy nauczyciel, ale także mądra książka. Mamy nadzieję, że cząstka tego sukcesu, dzięki wysokiej jakości naszych podręczników, przypadnie w udziale również i nam.

• Krzysztof M. Pazdro

(1941 - 2016)

Urodził się 24 września 1941 r. w Krakowie. W Warszawie ukończył szkołę podstawową (1955 r.) i liceum ogólnokształcące (1959 r.). Po maturze rozpoczął studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, na którym – z czystego zainteresowania – studiował też fizykę. Tytuł magistra chemii otrzymał w 1964 r. na podstawie pracy o reakcjach pochodnych indoliny, wykonanej pod kierunkiem dr. hab. J.T. Wróbla.

Po ukończeniu studiów podjął pracę na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (1964–1966), gdzie pracował na stanowisku asystenta. Równocześnie z pracą na uczelni, okresowo, uczył chemii i fizyki w warszawskich szkołach podstawowych i w liceach. Okazało się, że nauczanie to jego druga – po badaniach naukowych – pasja.

Sześcioletni okres pracy (1966–1972) w Katedrze (później Zakładzie) Chemii Organicznej Politechniki Warszawskiej, pod kierunkiem prof. Wandy Polaczkowej, zaowocował m.in. uzyskaniem tytułu doktora nauk chemicznych (1972 r.) na podstawie pracy: Badania układu 1,3-ditiolu. Reakcje przebiegające z udziałem karbenu 4,5-dwufenylo-1,3-ditioliowego, za którą otrzymał Nagrodę Naukową Polskiego Towarzystwa Chemicznego (1972 r.).

W latach 1972–1979 pracował w Instytucie Chemii Przemysłowej na stanowisku adiunkta w Zakładzie Metod Oczyszczania Związków Organicznych. W 1979 r. rozpoczął pracę w Instytucie Kształcenia Nauczycieli, co dawało mu olbrzymią szansę działania na polu dydaktyki chemii. W latach osiemdziesiątych – jako adiunkt – był tam kierownikiem Pracowni Chemii. Organizował i współorganizował liczne ogólnopolskie spotkania dydaktyków chemii oraz zjazdy i konferencje (w tym międzynarodową – Jabłonna 1985 r.).

W 1992 r. założył, działające do dziś, wydawnictwo pod nazwą OFICYNA EDUKACYJNA * KRZYSZTOF PAZDRO.

Dorobek naukowy dr. K.M. Pazdry obejmuje 13 prac z dziedziny chemii organicznej, publikowanych w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Trwale zapisał się w pamięci kilku pokoleń uczniów wychowanych na jego Zbiorze zadań z chemii, wielokrotnie wznawianym przez czterech kolejnych wydawców, pod kilkakrotnie modyfikowanym tytułem określającym adresata. Publikacje z zakresu dydaktyki chemii to: 24 artykuły w czasopiśmie „Chemia w Szkole”, ponad 90 wydawnictw zwartych, w tym 2 podręczniki akademickie (Dydaktyka chemii [napisany wspólnie z A. Galską-Krajewską, 1990, PWN] i Akademicki zbiór zadań z chemii ogólnej [wspólnie z A. Rolą-Noworytą, 2013, OE * KP]) oraz podręczniki, zbiory zadań i zeszyty ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, a także programy nauczania i materiały metodyczne dla nauczycieli.

Za wybitne osiągnięcia w sferze edukacji otrzymał nagrodę im. Filipa Kallimacha, przyznawaną przez redakcję Magazynu Literackiego KSIĄŻKI (2010 r.), a za osiągnięcia publikacyjne w zakresie edukacji chemicznej w Polsce uhonorowany został przez Polskie Towarzystwo Chemiczne medalem im. Jana Harabaszewskiego (2014 r.).

Zmarł 28 października 2016 r. w Warszawie.