Dyskusja liczby rozwiązań równania z wartością bezwzględną w zależności od wartości parametru

GeGebra