Otrzymywanie octanu etylu i innych estrów - Doświadczenie 5.6

Powrót do wykazu doświadczeń