Katalityczny rozkład nadtlenku wodoru H2O2 - Doświadczenie 1.5.

Powrót do wykazu doświadczeń