Zachodniopomorski kongres innowacyjnych nauczycieli matematyki

W dniu 3 grudnia br. odbył się zachodniopomorski kongres innowacyjnych nauczycieli matematyki. Oficyna jako partner uczestniczyła w tym wydarzeniu, które skupiło uwagę blisko 300 nauczycieli z regionu zachodniopomorskiego i nie tylko.

Podczas kongresu uczestnicy mieli okazję zapoznać się z ofertą wydawniczą Firmy Edukacyjno-Wydawniczej Elitmat, Wydawnictwa Nowik oraz Oficyny Edukacyjnej * Krzysztof Pazdro.

W programie kongresu znalazły się wystąpienia:

  • Dariusza Kulmy – Na pozór nieistotne, czyli jak skuteczniej uczyć matematyki
  • Joanny Świercz – Metody aktywizujące na lekcjach matematyki
  • Tomasza Szweda – Budowanie środowiska sprzyjającego skutecznemu uczeniu się uczniów
  • Ryszarda Pagacza – Udowodnij, uzasadnij, wykaż – dowodzenie nierówności.
​​