Konferencja Naukowa Dydaktyków Matematyki

Pobierowo 11-13 marca 2016 r.

Początek marca to czas, kiedy tradycyjnie w Pobierowie odbywa się konferencja pod nazwą „Matematyka – nasza niedostrzegalna kultura”. Jest to miejsce, gdzie spotykają się między innymi: pracownicy naukowi, osoby związane z edukacją, nauczyciele matematyki oraz studenci.

Organizatorem jest Zakład Dydaktyki Matematyki Instytutu Matematyki Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego, pod kierownictwem Pani prof. dr hab. Małgorzaty Makiewicz.

W tym roku konferencja dotyczyła następujących zagadnień: wartości matematyki, dowodu twierdzenia matematycznego, matematyki i sztuki, matematyki dziecka, organizacji edukacji, zadań i metod ich rozwiązywania oraz historii matematyki. 

W programie znalazły się: wykłady plenarne, referaty, warsztaty, prezentacje wydawnictw oraz instytucji wspierających edukację, „kominki” tematyczne i konkursy.

Honorowym gościem konferencji był Pan Profesor Michał Szurek z Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Po raz pierwszy konferencja miała swoją sesję wyjazdową, która odbyła się w Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gryficach.

Wykład inauguracyjny, pt. „Co robi matematyk? O tym, jak się studiuje matematykę, fizykę i informatykę, i gdzie można pracować z dyplomem magistra matematyki”, wygłosił prof. Michał Szurek. W trakcie wykładu zgromadzeni uczniowie i nauczyciele mogli poznać też podstawy teorii przepływów w różnego rodzaju sieciach. Wykład był bardzo interesujący,  barwnie i przystępnie objaśniał zagadnienia z matematyki wyższej.

Po przerwie wszyscy uczestnicy (nauczyciele oraz uczniowie klas maturalnych) mieli możliwość wysłuchać wykładu pana Piotra Gumiennego pt. „O dowodzeniu twierdzeń matematycznych w szkole”  oraz wykładu pana Tomasza Szweda, dedykowanego przede wszystkim maturzystom - „Matura z matematyki z perspektywy doświadczonego egzaminatora OKE”.

Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z aktualną ofertą maturalną naszej Oficyny.