Wielkopolski Kongres Innowacyjnych Nauczycieli Matematyki

W dniu 25 listopada br.  Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT  zorganizowała Wielkopolski Kongres Innowacyjnych Nauczycieli Matematyki w Poznaniu.

Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro  i  Wydawnictwo Nowik byli partnerami tego wydarzenia.

Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładów:

  • Sporo o przeszłości i jeszcze więcej o przyszłości nauczania matematyki w szkole  – Tomasz Szwed
  • Skuteczniej, ciekawiej, barwniej, nietypowo, czyli więcej emocji na lekcjach matematyki  – Dariusz Kulma
  • Metody aktywizujące na lekcjach matematyki  – Joanna Świercz
  • Nauczanie matematyki w zreformowanej szkole ponadpodstawowej w kierunku właściwego przygotowania uczniów do matury z matematyki 2023  i  Dyskalkulia – nawiązanie kontaktu z zainteresowanymi tym tematem  – Danuta Pyrek
  • Metody pracy na lekcjach matematyki w PSP Cogito  – Agata Piasecka.

W kongresie wzięło udział prawie 300 nauczycieli z terenu województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego i innych regionów kraju.

W imieniu organizatorów i własnym dziękujemy za udział w kongresie oraz za liczne wizyty na przygotowanych stoiskach, prezentujących nowości wydawnicze, jak również inne materiały edukacyjne.