Librus

Od lutego 2016 roku w dzienniku elektronicznym firmy Librus umieszczone są rozkłady materiałów nauczania matematyki na poziomie ponadgimnazjalnym, skorelowane z podręcznikami wydanymi przez Oficynę Edukacyjną * Krzysztof Pazdro.


We wrześniu br. umieszczone będą w tym dzienniku rozkłady materiałów nauczania chemii na poziomie ponadgimnazjalnym, również skorelowane z podręcznikami wydanymi przez nasze wydawnictwo.


Aktualnie udostępnione są rozkłady materiału do:
– klas 1-3 w zakresie podstawowym, w dwóch wariantach, 
– klas 1-3 w zakresie rozszerzonym (w tym klasa 3. w dwóch wariatach).