I Częstochowskie Forum Młodych "Nauka. Lubię to!"

14 czerwca wzięliśmy udział – wraz ze wszystkimi młodymi ludźmi, których fascynuje świat nauk przyrodniczych, ścisłych i technicznych – w I Częstochowskim Forum Młodych „Nauka. Lubię to!”

Forum miało na celu integrację młodego środowiska naukowego poprzez stworzenie warunków do merytorycznej wymiany informacji, doświadczeń i osiągnięć badawczych oraz wskazanie miejsc, w których młodzi badacze mogą realizować swoje pasje naukowe.

Gorąco liczymy na to, że Forum wpisze się na stałe w kalendarz częstochowskich wydarzeń naukowo-dydaktycznych.