IX Ogólnopolska Konferencja GeoGebry

Warszawa, 22 września 2018 r.

Konferencję  zorganizowało Warszawskie Centrum GeoGebry przy SWPS oraz Fundacja AKCES.

Podczas konferencji odbyły się wykłady i warsztaty dla nauczycieli z zastosowania programu GeoGebra w szkole podstawowej i ponadgimnazjalnej.

Międzynarodowa Konferencja EWCOME

W dniach 22-23 września br. uczestniczyliśmy  w Międzynarodowej Konferencji EWCOME (East-West Conference on Mathematics Education), zorganizowanej przez SWPS w Warszawie.

Konferencja pt. „Przekraczamy bariery” miała na celu przełamanie barier (m.in. międzydziedzinowych  w nauce, międzyprzedmiotowych  w edukacji, międzynarodowych w kontaktach) przez wypracowanie innowacyjnych metod nauczania matematyki w korelacji z innymi przedmiotami, z wykorzystaniem osiągnięć z zakresu różnych obszarów wiedzy, różnych dyscyplin naukowych i artystycznych.

Oficynę reprezentował Tomasz Szwed. Zaprezentował wykład pt. Rola błędu uczniowskiego w kształceniu matematycznym.