Konferencja SNM 2016

W dniach 12-15 lutego 2016 r. uczestniczyliśmy w XXV Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, która odbyła się w Warszawie. Jesteśmy dumni, że w zespole Oficyny mamy jednego ze współzałożycieli SNM – Janka Baranowskiego. 

Uroczyste rozpoczęcie odbyło się w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego, większość spotkań – w gościnnych murach Szkoły Podstawowej przy ul. Czarnomorskiej, natomiast ostatniego dnia konferencja przeniosła się na Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Oprócz stoiska wystawienniczego współorganizowaliśmy cztery spotkania dla uczestników konferencji: 
•    Trzy perspektywy GeoGebry – zajęcia poprowadziły Panie z Warszawskiego Centrum GeoGebry: dr Katarzyna Winkowska-Nowak, Daria Szalińska, Małgorzata Zbińkowska, Edyta Pobiega i Katarzyna Pobiega;
•    Zakładane umiejętności matematyczne absolwentów szkół średnich na podstawie analizy wybranych zadań maturalnych (w przekrojach synchronicznych XX i XXI wieku) – wykład Państwa Elżbiety Kurczab i Marcina Kurczaba;
•    Geometria – od gimnazjum do matury – zajęcia poprowadzili: Pani Aleksandra Gębura, Pan Piotr Drozdowski oraz Pan Tomasz Szwed; 
•    Geometria przestrzenna przed maturą – warsztaty naszego kolegi Janka Baranowskiego, redaktora książek matematycznych.

Wszystkie nasze spotkania cieszyły się wielkim zainteresowaniem, czego dowodem była ponadprzeciętna frekwencja uczestników! Dziękujemy za Państwa obecność, za wiele ciepłych słów skierowanych do nas podczas tych formalnych i nieformalnych rozmów, w których akcentowaliście Państwo fakt wielokrotnego korzystania z naszych materiałów (m.in. 90-minutowe sprawdziany przed próbną maturą oraz aplety z GeoGebry).