XXXII Krajowa Konferencja SNM

W dniach 23-26 lutego 2024 r. odbyła się w Opolu XXXII Konferencja Krajowa Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki pod hasłem „Matematyczne (O)pole”.

Ciesząca się ogromną popularności konferencja, jak co roku, przyciągnęła kilkuset nauczycieli matematyki z całego kraju. Bogata oferta zajęć wykładowych i warsztatowych to niewątpliwe jej atuty. Oficyna Pazdro także przygotowała cykl zajęć dla nauczycieli. Nasze spotkania prowadzili:

  • prof. Michał Szurek: Liczby rządzą światem oraz Urok trójkąta równobocznego.
  • Marcin Kurczab: Zagadnienia dotyczące geometrii płaskiej i trygonometrii w dziele „O obrotach..." Mikołaja Kopernika. oraz
    Czy Mikołaj Kopernik mógł przypuszczać, że jego dzieło „O obrotach..." trafi na Indeks ksiąg zakazanych?
  • dr Tomasz Szwed, Ryszard Pagacz: Jak pomóc uczniom w uczeniu się matematyki?
  • Piotr Gumienny: Matematyka z nieco wyższego poziomu liceum. Czy da się i czy warto uczyć Matematyki przez duże „M"?

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w naszych zajęciach oraz ponadprzeciętne zainteresowanie nowościami Oficyny.