62. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego

W dniach 2-6 września 2019 r. w Warszawie odbył się Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Uroczystości z okazji 100-lecia PTChem-u odbył się na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej.

Oficyna także uczestniczyła w tym wydarzeniu – przygotowaliśmy stoisko, na którym zainteresowani mogli zapoznać się z najnowszą ofertą podręczników z chemii dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także z książkami przygotowującymi uczniów do matury.