G-chr1_4210_185x310

Chemia

Podręcznik do liceów i techników. Zakres rozszerzony.
Część 1

Numer dopuszczenia MEN: 968/1/2019

Autorzy

Kamil KaznowskiKrzysztof M. Pazdro

Informacje dodatkowe

  • Nr ewidencyjny w wykazie MEN
    968/1/2019