G-pakiet-mr-v2_4023_185x310

Chemia do klas 7 i 8

Autorzy

Kamil KaznowskiKrzysztof M. Pazdro

Opis

Szanowni Państwo, Nauczyciele chemii!
Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro przygotowuje bogaty zestaw materiałów do nauczania chemii w klasach 7–8 szkoły podstawowej,
zgodnych z wymaganiami nowej podstawy programowej.

Zestaw będzie obejmował:

•    dla ucznia
-    podręczniki - kliknij
-    zeszyty ćwiczeń - kliknij
-    zbiór zadań - kliknij
-    przykładowe doświadczenie - kliknij

•    dla nauczyciela
-    program nauczania - kliknij
-    rozkład materiału nauczania - kliknij
-    wymagania programowe na poszczególne oceny
-    plan wynikowy
-    sprawdziany po każdym rozdziale - kliknij
-    kartkówki (2–3 w każdym dziale) - kliknij
-    przykładowe doświadczenie - kliknij

Ponadto na stronie internetowej Oficyny będą bezpłatnie dostępne filmowe wersje doświadczeń, opisanych w obu podręcznikach.
W najbliższym czasie udostępnimy Państwu przykładowe fragmenty już opracowanych pozycji, tj. podręcznika, zeszytu ćwiczeń, sprawdzianów i kartkówek do klasy 7,
oraz program nauczania, rozkład materiału i fragment zbioru zadań do klas 7–8.
 

Zespół Oficyny Edukacyjnej * Krzysztof Pazdro

Informacje dodatkowe