G-pr-chem-zr_3985_185x310

Chemia

Program nauczania. Zakres rozszerzony.

Autorzy

Alicja Talewska

Opis

Program obejmuje treści, cele i wymagania zawarte w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego chemii w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie rozszerzonym, która będzie obowiązuje od września 2012 roku. 

Jest on skorelowany z podręcznikiem, którego treści są ujęte w odrębnych modułach:
• Chemia. Fundamenty 
• Chemia. Związki organiczne 
• Chemia. Pierwiastki i związki nieorganiczne. 

Modułowy charakter ma również zaproponowany program. Jednoznacznie brzmiący tytuł modułu Fundamenty jest wyznacznikiem, od czego należy rozpocząć realizację programu. Pozostałe treści modułów mogą być wdrażane w dowolnej kolejności.

Nadrzędnym celem kształcenia chemicznego w zakresie rozszerzonym jest przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. Program ten zapewni zarówno realizację celów przedmiotowych, jak i kształcenie odpowiednich umiejętności ponadprzedmiotowych – pod warunkiem, że nauczyciel będzie aktywizował uczniów, wdrażał do samokształcenia i w umiejętny sposób monitorował ich postępy, jednocześnie motywując i zachęcając do pogłębiania wiedzy oraz rozwijania umiejętności chemicznych.

Autor programu nauczania oraz wydawca wyrażają zgodę na jego bezpłatne wykorzystanie oraz na dokonanie w nim przez nauczycieli dowolnych zmian pod warunkiem, że w przedkładanej, dyrektorowi szkoły do akceptacji, zmodyfikowanej wersji programu będzie umieszczony zapis informujący o tym, na podstawie jakiego programu (tytuł, autor) został on opracowany. 

Program nauczania (word)
Program nauczania (pdf)
Opinia o programie (do pobrania)

Informacje dodatkowe