G-dvd-chem-podst-dosw-lab_4105_185x310

Chemia na co dzień

Doświadczenia laboratoryjne. Zakres podstawowy

Autorzy

Opis

Wybrane filmowe wersje doświadczeń można obejrzeć tutaj

- Reagenty wykonują pracę.
- Doświadczenie 1.1

- Wykrywanie białek w wybranych produktach….
- Doświadczenie 4.1

- Odróżnianie tłuszczów roślinnych od zwierzęcych.
- Doświadczenie 4.2

- Wykrywanie skrobi.
- Doświadczenie 4.4

- Właściwości sorpcyjne gleby.
- Doświadczenie 6.2

- Działanie ditlenku siarki na rośliny.
- Doświadczenie 6.3

Informacje dodatkowe

  • Numer ISBN
    978-83-7594-085-5