G-pr-chem-zp_3984_185x310

Chemia na co dzień

Program nauczania. Zakres podstawowy.

Autorzy

Alicja Talewska

Opis

Program nauczania chemii został opracowany zgodnie z wymaganiami nowej podstawy programowej, która obowiązuje w szkołach ponadgimnazjalnych od września 2012 roku. Cele kształcenia ukazują drogę do rozbudzenia zainteresowań chemią życia codziennego, do nabywania umiejętności i nawyków postępowania zgodnego z zasadami dbałości o środowisko i własne zdrowie. Realizacja treści nauczania opiera się na aktywizujących formach, metodach i technikach pracy. Realizacja tego programu zadowoli uczniów ambitnych oraz tych, którzy stopniowo będą  zgłębiać tajniki chemii.

Autor programu nauczania oraz wydawca wyrażają zgodę na jego bezpłatne wykorzystanie oraz na dokonanie w nim przez nauczycieli dowolnych zmian pod warunkiem, że w, przedkładanej dyrektorowi szkoły do akceptacji, zmodyfikowanej wersji programu będzie umieszczony zapis informujący o tym, na podstawie jakiego programu (tytuł, autor) został on opracowany.

Program nauczania (word)
Program nauczania (pdf)
Opinia o programie (do pobrania)

Informacje dodatkowe