G-ap7_4131_185x310

Chemia

Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 7

Autorzy

Kamil KaznowskiKrzysztof M. Pazdro
cena:

21,00 zł

ilość sztuk:
Zapytaj o produkt

Opis

Jest to nasz pierwszy podręcznik z nowej serii do nauczania chemii w szkole podstawowej.  Razem z drugim podręcznikiem – do klasy 8 – są zgodne z podstawą programową obowiązującą od 2017 r., obejmują wszystkie treści zawarte w tej podstawie i umożliwiają osiąganie wymaganych celów kształcenia.

Treści nauczania w podręczniku do klasy 7 ujęto w 6 rozdziałach: 
1. Substancje i ich właściwości 
2. Kod chemiczny 
3. Wewnętrzna budowa materii
4. Wiązania chemiczne
5. Woda i roztwory wodne 
6. Przemiany chemiczne. 

Każdy rozdział składa się z kilku paragrafów, które zakończone są słownikiem ważnych terminów wraz z ich objaśnieniami oraz propozycjami pracy domowej. Rozdziały kończą się zwięzłym podsumowaniem treści. 
Skorowidz umieszczony na końcu książki ułatwi odnajdywanie ważnych lub potrzebnych pojęć. Odpowiedzi do zadań rachunkowych są także na końcu książki. 

W skład serii wchodzą: 2 podręczniki i skorelowane z nimi zeszyty ćwiczeń, zbiór zadań na dwa lata nauki, filmowe wersje doświadczeń opisanych w podręcznikach.

Obudowę dydaktyczną (do pobrania przez nauczyciela) stanowią: program nauczania, rozkład materiału, plan wynikowy, sprawdziany po każdym rozdziale, kartkówki (2-3 w rozdziale), wymagania na poszczególne oceny. 

Sfilmowane i opatrzone komentarzem słownym prawie wszystkie doświadczenia proponowane w podręczniku do klasy 7 są dostępne tutaj

Oferta dostępna wyłącznie dla szkół i klientów indywidualnych. 

 

Informacje dodatkowe

 • Nr ewidencyjny w wykazie MEN
  816/1/2017
 • Numer ISBN
  978-83-7594-150-0
 • Wydanie
  I, 2017 r.
 • Oprawa
  miękka
 • Wymiary
  165 x 235 mm
 • Liczba stron
  184
 • Kod handlowy
  AP7