G-335_185x310

Zbiór zadań z chemii do liceów i techników

Zakres rozszerzony

Autorzy

Krzysztof M. PazdroAnna Rola-Noworyta
Dostępne rabaty
 • Cena detaliczna:
  33,00 zł
 • Cena z rabatem: -10%
  29,70 zł
cena z rabatem:

33,00 zł

29,70 zł

ilość sztuk:
Zapytaj o produkt

Opis

Wstęp do wydania nowego 2012

 

Oddajemy do rąk Nauczycieli i uczniów kolejną edycję powszechnie znanego i cenionego od 40 lat „Zbioru zadań z chemii” Krzysztofa M. Pazdry. Zbiór był wielokrotnie wznawiany przez czterech kolejnych wydawców pod kilkakrotnie modyfikowanym tytułem określającym adresata.

Obecne, nowe wydanie zbioru zadań, zmienione i rozszerzone, obejmuje wszystkie wymagania programowe kształcenia w zakresie rozszerzonym. Współautorka zbioru, Anna Rola-Noworyta, zadbała o jego aktualizację merytoryczną i terminologiczną oraz uzupełniła odpowiedzi do zadań tak, że zawiera je każde zadanie, zgodnie z informacją na okładce. Zbiór kończy się skorowidzem rzeczowym polsko-angielskim.

 

 

Redaktor

 

 

Informacje dla Nauczyciela

 

 

Różnice w stosunku do wydań z lat 2003–2010 polegają na dodaniu nowych podrozdziałów (9.10. Iloczyn rozpuszczalności. Rozpuszczalność molowa i 9.11. Teoria Brønsteda). Ponadto zwiększyliśmy liczbę zadań z chemii organicznej, zmieniliśmy strukturę rozdziału 18. i dodaliśmy związane z tym aneksy (18. Sposoby rysowania wzorów związków organicznych i 19. Rodzaje izomerii). Usunęliśmy zadania na poziomie gimnazjalnym, ale zachowaliśmy zadania trudne, oznaczone dwoma gwiazdkami.

W początkowej części zbioru przedstawiliśmy najważniejsze informacje o aktualnych zaleceniach Polskiego Towarzystwa Chemicznego w dziedzinie nomenklatury związków nieorganicznych, powszechnie lekceważonych w podręcznikach szkolnych, wydawanych od 1998 r. (patrz K.M. Pazdro, Chemia w Szkole, 6/2012). W odpowiedziach do zadań związanych z nomenklaturą używaliśmy też nazw zdezaktualizowanych, poprzedzając je określeniem „dawniej” (patrz odpowiedzi do zadań 7.34 i 12.85), aby umożliwić uczniom zdanie matury w oparciu o arkusze maturalne zawierające zadania z anachronizmami.

Wprowadziliśmy powszechnie przyjęty w podręcznikach akademickich, polskich i obcojęzycznych, system zapisywania wzorów elektronowych Lewisa.

Jeżeli zadania zawierają kilka wersji oznaczonych literami a, b, c itd., to każdą z nich należy traktować jak oddzielne zadanie. Natomiast pytania w obrębie jednego zadania oznaczone cyframi 1, 2, 3 itd. stanowią części składowe tegoż zadania.

W większości nowo wydanych podręczników do rozszerzonego zakresu nauczania chemii w liceach można trafić na przestarzałe ujęcia merytoryczne, terminologiczne i dydaktyczne. Autorzy zbioru polecają podręcznik (w postaci trzech modułów) wydany przez Oficynę Edukacyjną * Krzysztof Pazdro:
1. K.M. Pazdro, Fundamenty, Warszawa 2012
2. W. Danikiewicz, Związki organiczne, Warszawa 2013
3. K.M. Pazdro, Pierwiastki i związki nieorganiczne, Warszawa 2012

Moduły 2. i 3. są na tyle niezależne, że mogą być wykorzystywane w kolejności uznanej przez Nauczyciela za odpowiednią, i dlatego ten zestaw nie został oznaczony tradycyjnie jako części z kolejnymi numerami. Wydawca dołożył wszelkich starań, aby polecany zestaw podręczników był na najwyższym poziomie.

 

 

Informacje dla Ucznia

 

 

Do zbioru są dołączone 4 barwne wkładki. Nie kupuj używanego egzemplarza bez kompletu wkładek, bo bez nich nie rozwiążesz wielu zadań.

W końcowej części zbioru zamieściliśmy aneksy i tabele. Warto się z nimi zapoznać (ponieważ zawierają ważne informacje)
i – w miarę potrzeby – z nich korzystać.

Zadania zawarte w zbiorze obejmują wszystkie obowiązujące treści nauczania chemii, przewidziane programowo w zakresie rozszerzonym dla uczniów liceów i techników. Większość rozdziałów i podrozdziałów poprzedziliśmy przykładami z analizą problemu, rozwiązaniem (często różnymi sposobami) oraz uwagami o wykonywaniu podobnych obliczeń. Analiza problemu stanowi komentarz do podstawowych pojęć i praw chemicznych, wskazujący zasady ich wykorzystywania w zadaniach rachunkowych.

Stopień trudności zadań oznaczyliśmy umownymi znakami (gwiazdkami). Brak gwiazdki oznacza zadanie łatwe, przeznaczone dla wszystkich uczniów. Jedna gwiazdka (*) sygnalizuje zadanie trudniejsze, lecz nieprzekraczające możliwości ucznia, który rozwiązywał już zadania proste tego typu. Dwie gwiazdki (**) oznaczają zadanie trudne, przeznaczone dla uczniów ambitnych, zamierzających zdawać maturę międzynarodową, przygotowujących się do olimpiad krajowych lub międzynarodowych, niekoniecznie chemicznych. Uczeń ambitny to taki, który najpierw sam rozwiązuje zadanie, a następnie konfrontuje swój wynik z odpowiedzią podaną na końcu zbioru. W przypadku rozbieżności szuka błędu w swoim rozwiązaniu. W ostateczności może skorzystać z rozwiązań zadań trudnych (**) zamieszczonych na stronie internetowej wydawnictwa www.pazdro.com.pl/rozwiazania.pdf

 

 

Autorzy


Rozwiązania trudnych zadań (**) ze zbioru zadań z chemii
Krzysztofa M. Pazdry i Anny Roli-Noworyty

 

 

Informacje dodatkowe

 • Numer ISBN
  978-83-7594-106-7
 • Wydanie
  X, 2015 r.
 • Oprawa
  miękka
 • Wymiary
  165 x 235 mm
 • Liczba stron
  448
 • Kod handlowy
  ZX