G-mar_3988_185x310

Matematyka

Program nauczania. Zakres rozszerzony.

Autorzy

Marcin KurczabElżbieta KurczabElżbieta Świda

Opis

Program nauczania matematyki w zakresie rozszerzonym został opracowany zgodnie z wymaganiami nowej podstawy programowej, która obowiązuje w szkołach ponadgimnazjalnych od września 2012 roku. Program jasno formułuje cele edukacyjne i procedury ich osiągania, zarówno w sferze kształcenia, jak i wychowania.

Autorzy precyzyjnie opisują wymagania, treści programowe oraz zakres umiejętności oczekiwanych od uczniów na zakończenie IV etapu kształcenia. Uwzględniają również treści spoza podstawy programowej, które są przydatne w nauce innych przedmiotów i przyczynią się do właściwego przygotowania ich do matury. Autorzy kładą także nacisk na możliwość praktycznego wykorzystania wiedzy matematycznej w życiu codziennym.

Autorzy programu nauczania oraz wydawca wyrażają zgodę na jego bezpłatne wykorzystanie oraz na dokonanie w nim przez nauczycieli dowolnych zmian pod warunkiem, że w, przedkładanej dyrektorowi szkoły do akceptacji, zmodyfikowanej wersji programu będzie umieszczony zapis informujący o tym, na podstawie jakiego programu (tytuł, autor) został on opracowany.

Program nauczania (word)
Program nauczania (pdf)
Opinia o programie (do pobrania)

Informacje dodatkowe