G-map_3987_185x310

Matematyka

Program nauczania. Zakres podstawowy.

Autorzy

Marcin KurczabElżbieta KurczabElżbieta Świda

Opis

Program nauczania matematyki został opracowany zgodnie z wymaganiami nowej podstawy programowej, która obowiązuje w szkołach ponadgimnazjalnych od września 2012 roku. Program jasno formułuje cele edukacyjne i procedury ich osiągania, zarówno w sferze kształcenia, jak i wychowania. 

Autorzy precyzyjnie opisują wymagania, treści programowe oraz zakres umiejętności oczekiwanych od uczniów na zakończenie IV etapu kształcenia. Uwzględniają przy tym pewien zasób treści spoza podstawy programowej, które są niezbędne do nauczania innych przedmiotów i do właściwego przygotowania ich do matury. Autorzy zwracają szczególną uwagę na te treści matematyczne, które od zawsze sprawiają uczniom większe trudności. Kładą także nacisk na możliwość praktycznego wykorzystania wiedzy matematycznej w życiu codziennym. 

Autorzy programu nauczania oraz wydawca wyrażają zgodę na jego bezpłatne wykorzystanie oraz na dokonanie w nim przez nauczycieli dowolnych zmian pod warunkiem, że w, przedkładanej dyrektorowi szkoły do akceptacji, zmodyfikowanej wersji programu będzie umieszczony zapis informujący o tym, na podstawie jakiego programu (tytuł, autor) został on opracowany.

Program nauczania (word)
Program nauczania (pdf)
Opinia o programie (do pobrania)

Informacje dodatkowe