G-mgps_4400_185x310

GPS w labiryncie matematyki.

Zbiór zadań. Poziom podstawowy

Autorzy

Praca zbiorowa pod redakcją Tomasza Szweda
Dostępne rabaty
 • Cena detaliczna:
  36,50 zł
 • Cena z rabatem: -10%
  32,85 zł
cena z rabatem:

36,50 zł

32,85 zł

Zapytaj o produkt

Opis

Niniejszy zbiór polecamy przede wszystkim tym uczniom, którzy mają duże trudności z nauką matematyki  w szkole ponadpodstawowej.

Zbiór zawiera zestaw zadań bazowych, które są odzwierciedleniem wymagań szczegółowych, zapisanych w podstawie programowej. Dodatkowo, pod każdym zadaniem bazowym, zamieszczono ćwiczenia, które przedstawiają w różnych aspektach zagadnienia odnoszące się do tego zadania. Taka konstrukcja zbioru umożliwia uczniom utrwalenie i doskonalenie elementarnych umiejętności matematycznych przez wielokrotne rozwiązywanie tych samych zadań z dokładnością do zmiany danych liczbowych. Ta forma pracy powinna dać uczniom dużą szansę na uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym.

Zbiór składa się z trzech części.

 • • Część pierwsza obejmuje zadania odpowiadające wymaganiom egzaminacyjnym egzaminu maturalnego w 2022 r. Ze względu na adresatów, zwrócono uwagę głównie na te umiejętności, które są niezbędne w rozwiązywaniu zadań zamkniętych i zadań krótkiej odpowiedzi, z wyjątkiem zadań na dowodzenie. Kształcone umiejętności powinny także stanowić dla każdego ucznia gwarancję uzyskania na maturze pojedynczych punktów za zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi.
 • • Część druga jest utrzymana w tym samym stylu i jest uzupełnieniem części pierwszej o zadania odpowiadające wymaganiom egzaminacyjnym egzaminu maturalnego w latach 2023–2024. W tej części również nie uwzględniono zadań otwartych na dowodzenie. Ze względu na założone cele, położono akcent na zrozumienie podstawowych pojęć matematycznych i osiągnięcie wysokiej sprawności rachunkowej. Pominięto zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi (w tym zadania optymalizacyjne).
 • • Część trzecia zawiera zadania, których dotychczas nie było na egzaminie maturalnym. Typy tych zadań wprowadza Informator o egzaminie maturalnym z matematyki od 2023 r. na poziomie podstawowym oraz arkusz pokazowy opublikowany przez CKE. Są to zadania typu „prawda – fałsz”, na dobieranie, wielokrotnego wyboru oraz „z luką”. Zamieszczone zadania typu „q, ponieważ p” są dopełnieniem części pierwszej i drugiej w zakresie dowodzenia, gdyż można je traktować jako krótkie dowody.

Do zadań bazowych i ćwiczeń podano odpowiedzi.

Informacje dodatkowe

 • Numer ISBN
  978-83-7594-247-7
 • Wydanie
  I, 2023 r.
 • Oprawa
  miękka
 • Wymiary
  205 x 292 mm
 • Liczba stron
  160
 • Kod handlowy
  MGPS