G-ap8_4163_185x310

Chemia

Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 8

Oferta dostępna wyłącznie dla szkół

Autorzy

Kamil KaznowskiKrzysztof M. Pazdro
cena:

21,00 zł

Zapytaj o produkt

Opis

Przekazujemy Państwu nasz drugi podręcznik z nowej serii do nauczania chemii w szkole podstawowej. Razem z pierwszym podręcznikiem – do klasy 7 – są zgodne z podstawą programową obowiązującą od 2017 r., obejmują wszystkie treści zawarte w tej podstawie i umożliwiają osiąganie wymaganych celów kształcenia.

Treści nauczania w podręczniku do klasy 8 ujęto w 5 rozdziałach:

7. Tlen, wodór i ich związki

8. Sole – budowa, otrzymywanie i zastosowanie 

9. Związki węgla z wodorem – węglowodory

10. Proste pochodne węglowodorów

11. Złożone pochodne węglowodorów o znaczeniu biologicznym.

Każdy rozdział składa się z kilku paragrafów, które zakończone są słownikiem ważnych terminów wraz z ich objaśnieniami oraz propozycjami pracy domowej. Rozdziały kończą się zwięzłym podsumowaniem treści.

Skorowidz umieszczony na końcu książki ułatwi odnajdywanie ważnych lub potrzebnych pojęć. Odpowiedzi do zadań rachunkowych są także na końcu książki.

____

W skład serii wchodzą: 2 podręczniki i skorelowane z nimi zeszyty ćwiczeń, zbiór zadań na dwa lata nauki, filmowe wersje doświadczeń opisanych w podręcznikach.

Obudowę dydaktyczną (do pobrania przez nauczyciela) stanowią: program nauczania, rozkład materiału, plan wynikowy, sprawdziany po każdym rozdziale, kartkówki (2-3 w rozdziale), wymagania na poszczególne oceny. 

Spełnia wymagania wieloletniego użytku - wykaz MEN 2017.

Oferta dostępna wyłącznie dla szkół.

Zamówienia na podręczniki prosimy przesyłać na adres mailowy handlowy@pazdro.com.pl lub faxem na numer: 22 560 81 09.
Na zamówieniu prosimy podać następujące dane:
- pełna nazwa szkoły
- adres
- dokładny tytuł zamawianej publikacji
- liczbę egzemplarzy
- dane osoby do kontaktu wraz z numerem telefonu
- podpis i pieczątka dyrektora szkoły


 

Informacje dodatkowe

 • Nr ewidencyjny w wykazie MEN
  816/2/2017
 • Numer ISBN
  978-83-7594-161-6
 • Wydanie
  I, 2018 r.
 • Oprawa
  miękka
 • Wymiary
  165 x 235 mm
 • Liczba stron
  168
 • Kod handlowy
  AP8