G-396_185x310

ABC chemii. Część A

Podręcznik do gimnazjum. Część A. Ziarnistość materii

Autorzy

Kamil KaznowskiKrzysztof M. Pazdro
cena:

19,00 zł

Zapytaj o produkt

Opis

Jest to pierwsza część podręcznika z nowej serii „ABC chemii” do nauczania chemii w gimnazjum. Podręcznik składa się z trzech części: część A. Ziarnistość materii, część B. Przemiany materii, część C. Właściwości materii, które łącznie obejmują wszystkie treści ujęte w obowiązującej podstawie programowej oraz treści uzupełniające, wykraczające poza podstawę. Treści uzupełniające to nieobowiązkowe propozycje do realizacji już po egzaminie gimnazjalnym.

Obudowę dydaktyczną (do pobrania przez nauczyciela) stanowią: propozycja programu nauczania, propozycja rozkładu materiału, propozycja planu wynikowego, sprawdziany po każdym rozdziale i kartkówki, propozycja wymagań na poszczególne oceny.

Informator o serii ABC

Spełnia wymagania wieloletniego użytku - wykaz MEN 2015.

Oferta dostępna wyłącznie dla szkół.

Zamówienia na podręczniki prosimy przesyłać na adres mailowy handlowy@pazdro.com.pl lub faxem na numer: 22 560 81 09.
Na zamówieniu prosimy podać następujące dane:
- pełna nazwa szkoły
- adres
- dokładny tytuł zamawianej publikacji
- liczbę egzemplarzy
- dane osoby do kontaktu wraz z numerem telefonu
- podpis i pieczątka dyrektora szkoły


 DLA NAUCZYCIELI

Podręcznik z płytą DVD

Pliki do pobrania ze strefy nauczyciela

-ABC chemii. Program nauczania (word)
-ABC chemii. Program nauczania (pdf)
-Opinia o programie
-Rozkład materiału
-Plan dydaktyczny
-Plan wynikowy
-Wymagania edukacyjne na oceny
-Sprawdziany
-Kartkówki

Informacje dodatkowe

 • Nr ewidencyjny w wykazie MEN
  737/1/2015
 • Numer ISBN
  978-83-7594-124-1
 • Oprawa
  miękka
 • Wymiary
  165 x 235 mm
 • Liczba stron
  128
 • Kod handlowy
  ABC1